Snimanje stanja infralitoralnih zajednica u Nacionalnom parku Kornati

Izvoditelj: Sveučilište u Zadru
Voditelj istraživanja: Prof. dr. sc. Stewart Schultz, Pomorski odjel, Sveučilište u Zadru

Cilj ovog projekta je snimanje infralitoralnih zajednica u Nacionalnom parku Kornati s naglaskom na naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica (L.) Delile, prioritetnog NATURA 2000 staništa 1120 prema Direktivi o staništima Europske Unije, korištenjem georeferencirane videografije (Schultz, 2008), tako da snimljeni materijal može biti korišten u budućnosti kao referentni za praćenje stanja.

Opširnije...