Poziv za kandidate za radno mjesto -Turistički djelatnik I. vrste – voditelj Odjeljka za prihvat i prijevoz posjetitelja

Javna ustanova „Nacionalni park Kornati" u Narodnim novinama broj 23/15 od dana 27.02.2015. objavila je Natječaj u svezi popunjavanja slobodnog radnog mjesta na neodređeno vrijeme -Turistički djelatnik I. vrste – voditelj Odjeljka za prihvat i prijevoz posjetitelja.

Kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja pozivaju se dana 24.03.2015. godine na razgovor u sjedište JU „Nacionalni park Kornati" u Murteru, Butina 2, kako slijedi:

 • Mario Plenča u 9:00 sati
 • Valentina Bračanov u 9:30 sati

Napomena: prilikom razgovora kandidati su dužni predočiti na uvid izvornike dostavljenih isprava.

Poziv za kandidate za radno mjesto biolog-ekolog-stručni suradnik

Kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja za popunjavanje radnog mjesta biolog-ekolog-stručni suradnik, a u svezi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (na vrijeme od 12 mjeseci), dana 17.12.2014. godine sa početkom u 9 sati na razgovor u sjedište JU „Nacionalni park Kornati" u Murteru, Butina 2, pozivaju se:

 • Dalka Zanki
 • Katarina Bilušić
 • Helena Dujmović
 • Vice Krnčević
 • Željko Alajbeg

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

KLASA:112-07/14-70/8
URBROJ:2182/1-15/5-07-14-1
Murter, 14. studenog 2014.

Na temelju članka 20. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Kornati", ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Kornati" raspisuje
NATJEČAJ za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa:
– Biolog – ekolog – stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica (na vrijeme od 12 mjeseci).

Opširnije...

Poziv za kandidate za radno mjesto voditelj Odjeljka za pravne, kadrovske i opće poslove

Kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom: - Voditelji pravnih poslova I vrste - voditelj Odjeljka za pravne, kadrovske i opće poslove, pozivaju se na razgovor u sjedište JU „Nacionalni park Kornati", Butina 2 u Murteru, dana 11.11.2014. godine, prema slijedećem rasporedu:

 • 10:00 h – Mirko Goreta
 • 10:30 h – Zoran Jukić
 • 11:00 h – Gordana Ivić
 • 11:30 h – Marija Knez

Opširnije...

NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom: – Voditelj pravnih poslova I vrste – voditelj Odjeljka za pravne, kadrovske i opće poslove

KLASA: 112-07/14-70/7
URBROJ: 2182/1-15/5-01-14-1
Murter, 15. listopada 2014.

Na temelju članka 20. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Kornati", članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12 i 150/13), te po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode (klasa: 112-01/14-01/04, urbr: 517-03-1-1-14-117), ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Kornati" raspisuje

NATJEČAJ
za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom:
– Voditelj pravnih poslova I vrste – voditelj Odjeljka za pravne, kadrovske i opće poslove – 1 izvršitelj/ica (uz probni rad od 6 mjeseci).

Kandidati trebaju zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • hrvatsko državljanstvo
 • VSS diplomirani pravnik/magistar prava
 • 3 godine radnog iskustva na poslovima iz djelokruga rada,
 • aktivno znanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na PC-u,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. 

Opširnije...

Obustava postupka javnog natječaja od 19.02.2014. za turističkog djelatnika I. vrste – voditelj Odjeljka za prihvat i prijevoz posjetitelja

Klasa:112-07/14-70/3
Urbroj:2182/15/5-06-14-25
Murter, 27. 03. 2014.

Temeljem članka 20. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Kornati" i članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12 i 150/13), ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Kornati" donosi odluku o

Obustavi postupka javnog natječaja

1.

Obustavlja se javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme u Javnoj ustanovi „Nacionalni park Kornati", objavljen u „ Narodnim novinama" broj 22 od 19.02.2014. godine, na internetskim stranicama i na oglasnoj ploči Ustanove, te na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za radno mjesto:
turistički djelatnik I. vrste – voditelj Odjeljka za prihvat i prijevoz posjetitelja - 1
izvršitelj/ica (uz probni rad od 6 mjeseci).

Natječaj se obustavlja budući da nijedan kandidat nije udovoljio propisanim uvjetima za izbor.

Opširnije...

Natječaj za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme - mornar-čistač javnih površina, održavanje čistoće javnih površina, održavanje suhozida

Klasa:112-07/14-70/5
Urbroj:2182/1-15/5-05-14-1
Murter, 17. ožujka 2014.

Temeljem članka 20. Statuta Javne ustanove «Nacionalni park Kornati», ravnatelj Javne ustanove «Nacionalni park Kornati» raspisuje

NATJEČAJ
za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme

1. Mornar - čistač javnih površina
(probni rad od 30 dana) .......................................... 2 izvršitelja/ice
-posebni uvjeti: Osposobljenost za voditelja brodice kategorije „C"

2. Održavanje čistoće i javnih površina
(probni rad od 30 dana) ............................................. 1 izvršitelj/ica

3. Održavanje suhozida i zelenih površina
(probni rad od 30 dana) ............................................ 2 izvršitelja/ice

Opširnije...

Kontakti

Javna ustanova NP Kornati

Butina 2, 22243 MURTER

URED RAVNATELJA
Ravnatelj: Šime Ježina dipl.oecc.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 750

Tajnica: Franka Rameša
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 740

ELEKTRONIČKA KONTAKTNA TOČKA ZA SLUŽBENO DOPISIVANJE JAVNOPRAVNIH TIJELA

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ODSJEK STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA
Biolog – viši stručni savjetnik (kopno):
Zlatko Ružanović, dipl. ing. biologije
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 742

Biolog – stručni suradnik:
Agata Kovačev, mag.oecol., mag.biol.et oecol.mar
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 742

PODODSJEK ČUVARA PRIRODE
Glavni čuvar prirode: Dražen Dobrić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 743

PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO-TURISTIČKU DJELATNOST
Voditelj Pododsjeka: Marko Turčinov, dipl. tur. kom.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

Voditeljica odjeljka za prihvat i prijevoz posjetitelja:
Valentina Bračanov, mag. oec.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

Turistički djelatnik I vrste-voditeljica Odjeljka recepcija:
Katarina Slavica dipl.oecc
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

PODODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE
Voditelj Pododsjeka: Frane Belamarić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 743

PODODSJEK OPĆIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Voditelj odjeljka za pravne, kadrovske i opće poslove
Maria Klarić, dipl. iur
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. tel: + 385 (0)22 435 740

Voditelj računovodstva: Ante Turčinov dipl. oecc
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 741

Glavni knjigovođa: Slavica Skračić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 741

Recepcija ABA, Murter
tel: +385 (0)22 434 077