Naziv otoka

(prema Izletničkoj karti NP "Kornati")

Naziv otoka na pomorskoj karti

(ako je razlicit od naziva na Izletničkoj karti) 

geografska širina geografska dužina površina (m2)
  1.  Aba V.  -  43°52,00'N  15°13,00'E  383.042
  2.  Arapovac  -  43°47,75'N   15°18,30'E  9.918
  3.  Babina Guzica  -  43°42,65'N  15°30,10'E  11.176
  4.  Balun  -  43°48,40'N  15°15,50'E  49.553
  5.  Bisaga  -  43°48,55'N  15°17,20'E  92.237
  6.  Bisaga  -  43°44,75'N  15°25,60'E  6.084
  7.  Blitvica  -  43°46,35'N  15°21,65'E  5.329
  8.  Borovnik  -  43°48,70'N  15°15,50'E  273.219
  9.  Crnikovac  Šilo  43°50,75'N  15°14,45'E  20.691
 10.  Desetinjak  -  43°42,40'N  15°28,00'E  2.324
 11.  Desetinjak D.  -  43°42,55'N  15°27,80'E  1.260
 12.  Desetinjak G.  -  43°42,65'N  15°28,00'E  1.210
 13.  Dragunarica M.  -  43°51,70'N  15°13,40'E  50
 14.  Dragunarica V.  -  43°51,70'N  15°13,55'E  17.344
 15.  Garmenjak  Garmenjak V.  43°42,15'N  15°27,90'E  131.858
 16.  Golić  -  43°48,80'N  15°16,80'E  10.275
 17.  Gominjak  -  43°43,30'N  15°24,90'E  253.298
 18.  Grego  Garmenjak M.  43°42,50'N  15°28,10'E  50.204
 19  Gustac  -  43°46,60'N  15°21,25'E  284.502
 20.  Gustac  -  43°44,85'N  15°23,30'E  284.450
 21.  Janjčar  Jančar  43°43,20'N  15°26,15'E  59.309
 22.  Kalafatin  Hrid Prišnjak  43°50,20'N  15°14,45'E  77
 23.  Kalafatin (Hrid Kamičić)  Hrid Kamičić  43°47,60'N  15°17,20'E  844
 24.  Kalafatin D.  Hrid Kamičić  43°47,55'N  15°17,20'E  72
 25.  Kalafatin od Gustaca (Hrid Gizela)  Hrid Grislac  43°46,50'N  15°21,55'E  26
 26.  Kalafatin od Piškere  Hrid Kamičić  43°46,15'N  15°21,40'E  41
 27.  Kalafatin od Ropotnice  Hrid Kalafatin  43°46,65'N  15°21,90'E  4
 28.  Kasela  -
 43°44,50'N
 15°23,70'E  342.384
 29.  Kaselica  -  43°44,25'N  15°23,95'E  2.469
 30.  Kolobučar  Klobučar
 43°44,40'N
 15°23,25'E  110.003
 31.  Koritnjak  -  43°46,95'N  15°20,55'E  116.600
 32.  Kornat  -  43°48,10'N  15°20,00'E  32.463.820
 33.  Kurba  Kurba Vela  43°41,80'N  15°29,85'E  1.736.793
 34.  Lavsa  -  43°45,10'N  15°22,50'E  1.756.113
 35.  Levrnaka  -  43°49,30'N  15°15,30'E  1.833.883
 36.  Lučmarinjak  -  43°41,00'N  15°29,30'E  100.503
 37.  Lunga  -  43°43,75'N  15°25,40'E  617.814
 38.  Mana  -  43°48,10'N  15°16,50'E  395.627
 39.  Maslinjak  -  43°48,00'N   15°18,00'E  65.363
 40  Mrtenjak  Mrtovnjak
 43°42,50'N
 15°32,40'E  97.928
 41.  Mrtvac  Mrtovac
 43°49,55'N
 15°14,10'E  48.875
 42.  Obručan M.  -  43°50,15'N  15°13,50'E  4.618
 43.  Obručan V.  -  43°50,10'N  15°13,90'E  96.552
 44.  Okjuč  -  43°41,70'N  15°28,65'E  358.291
 45.  Opuh Južni  Puh G.  43°40,50'N  15°30,20'E  7.175
 46.  Opuh Kameni  Kameni Puh  43°40,60'N  15°31,35'E  9.290
 47.  Opuh Vodeni  Vodeni Puh  43°40,70'N  15°30,95'E  6.766
 48.  Opuh Zmorašnji  Puh
 43°40,60'N
 15°29,95'E
 13.625
 49.  Oršjak (Krpejina)  Krpeljina  43°45,30'N  15°24,65'E  13.449
 50.  Panitula M.  -  43°45,30'N  15°21,50'E  30.699
 51.  Panitula V.  -  43°45,50'N  15°20,90'E  147.762
 52.  Piškera (Jadra)  Piškera
 43°46,05'N
 15°20,60'E  2.668.046
 53.  Plescina  -
 43°48,50'N
 15°16,50'E  39.846
 54.  Prduša  Prduša V.  43°42,85'N  15°27,40'E  48.779
 55.  Prišnjak V. (Crnikovac)  Prišnjak V.
 43°44,30'N
 15°24,45'E  91.812
 56.  Prišnjak M.  -  43°44,20'N  15°24,65'E  6.464
 57.  Purara M.  Hrid Klint  43°41,60'N
 15°26,90'E
 2.288
 58.  Purara V.  Purara 
 43°41,85'N
 15°26,50'E  24.423
 59.  Rašip  Rašip V.  43°46,70'N  15°18,60'E  246.069
 60.  Rašip M.  -  43°47,35'N  15°17,75'E  154.559
 61.  Rašipić  -  43°47,05'N  15°18,20'E  10.872
 62.  Samograd  -
 43°41,30'N
 15°33,65'E  44.894
 63.  Sika Ravna  -  43°44,80'N  15°25,80'E  40.210
 64.  Sikica D.  Bubuljaš V.  43°47,95'N  15°17,30'E  5.710
 65.  Sikica G.  Bubuljaš M.  43°48,05'N
 15°17,55'E
 3.585
 66.  Sikica Plitka  Bisagica
 43°48,20'N
 15°17,70'E  2.594
 67.  Skrižanja M.  Skrižanj M.
 43°42,10'N
 15°31,40'E  12.694
 68.  Skrižanja V.  Skrižanj V.  43°41,95'N
 15°31,70'E
 71.701
 69.  Smokica M.  Smokvica M.  43°43,45'N
 15°29,50'E
 9.285
 70.  Smokica V.  Smokvica V.  43°43,70'N  15°28,80'E  1.054.430
 71.  Smokvenjak  -
 43°51,00'N
 15°14,60'E
 79.108
 72.  Strižnjak  -  43°49,15'N
 15°17,10'E
 26.778
 73.  Sušica  -  43°49,70'N
 15°15,35'E
 58.431
 74.  Svršata  Svršata Vela  43°51,65'N
 15°16,85'E
 270.089
 75.  Svršata Mala  -
 43°51,55'N
 15°17,50'E
 15.159
 76.  Šilo  Šilo Velo  43°51,30'N  15°14,05'E  676.758
 77.  Škanj Mali  Hrid Škanj  43°45,35'N
 15°21,35'E
 683
 78.  Škanj V.  Hrid Škanj
 43°45,35'N
 15°21,25'E
 2.015
 79.  Škuj  Škulj
 43°43,30'N
 15°27,60'E
 881.017
 80.  Tovarnjak (V. Prišnjak)  Prišnjak V.
 43°50,30'N
 15°14,70'E
 23.841
 81.  Vesejuh  Veseljuh  43°45,90'N
 15°22,20'E
 14.888
 82.  Vodenjak  -  43°43,75'N
 15°24,20'E
 80.964
 83.  Vodenjak (Prduša M.)  Prduša M.  43°42,60'N
 15°27,40'E
 25.333
 84.  Vodenjak M. (Žakanac)  Žakanac  43°43,30'N
 15°25,90'E
 7.343
 85.  Volić Hr.  -  43°42,10'N  15°26,10'E  950
 86.  Vrtlić  -
 43°41,60'N
 15°33,00'E  13.525
 87.  Zornik  -  43°51,20'N  15°14,50'E  6.635
 88.

 Žakan Kameni

 -  43°43,15'N
 15°26,60'E
 320.008
 89.  Žakan Ravni  -  43°43,65'N  15°26,35'E  301.058

                                                                                                                    Ukupna površina: 49.667.648