Tijela Ustanove su Upravno vijeće, ravnatelj i stručni voditelj.

Upravno vijeće upravlja Ustanovom, te donosi sve važne dokumente i odluke u vezi upravljanja. Sastoji se od pet članova koje imenuje Ministar zaštite okoliša i prirode, a svoje odluke donosi na sjednicama Upravnog vijeća.

Članovi Upravnog vijeća Javne ustanove Nacionalni park "Kornati" su:

  1. Marin Vuković, mag. Iur.– Predsjednik Upravnog vijeća
  2. Anita Babačić  Ajduk – član
  3. Julia Ježina, član
  4. Mario Raič, član
  5. Braslav Markov – član

Djelatnost

Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje Nacionalnog parka u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravljaju u skladu sa zakonom.

Ustanova se ustrojava kao jedinstvena pravna osoba.

 

 

Za obavljanje određene vrste međusobno povezanih poslova te općih, tehničkih i pomoćnih poslova većeg opsega, čije obavljanje zahtjeva određeni stupanj samostalnosti i povezanosti u radu u Ustanovi se osnivaju unutarnje ustrojstvene jedinice.