Javna ustanova „Nacionalni park Kornati“ u Narodnim novinama broj 46/22 od dana 15.04.2022. objavila je Natječaj u kojem se traži popunjavanje slobodnih radnih mjesta na određeno vrijeme:

- Stručni referent III. Vrste za održavanje suhozida i javnih površina

- Mornar III. Vrste-čistač javnih površina

- Pomoćni mornar IV. vrste-djelatnik na održavanju čistoće i javnih površina

- Recepcioner III. Vrste-morska recepcija

- Recepcioner III. vrste-Kopnena recepcija (Murter)

- Recepcioner III. vrste-Kopnena recepcija (Levrnaka)

- Recepcioner II. vrste-rad u mjestu uprave

Kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja pozivaju se dana:

6.05.22. godine (PETAK) na razgovor u sjedište JU „Nacionalni park Kornati“ u Murteru, Butina 2, kako slijedi,

 • Jakov Čaleta Car  - 9:00 sati
 • Jakov Šikić          - 9:10
 • Ježina Petar        -  9:20
 • Jerat Jadran        -  9:30
 • Robert Ukić        -  9:40
 • Ante Ježina        -  9:50
 • Božidar Ježina    - 10:00
 • Mile Kurkut        - 10:10
 • Marin Stegić      - 10:20
 • Miro Ježina        - 10:30
 • Marko Lokas     - 10:40
 • Joško Dumanić   - 10:50

dana 9.05.22. godine (PONEDJELJAK) na razgovor u sjedište JU „Nacionalni park Kornati“ u Murteru, Butina 2, kako slijedi,

 

 • Agata Kulušić      -   09:00 sati
 • Ivana Skračić       -   09:10
 • Lucija Turčinov    -    09:20
 • Jasmina Turčinov   -  09:30
 • Julija Vodopija      -   09:40
 • Krešimir Španja    -   09:50
 • Andrea Perković Magazin   -   10:00
 • Anđela Gulam                  -   10:10
 • Martina Turčinov              -   10:20
 • Snježana Turčinov Cecić   -   10:30
 • Sebastijan Mautner          -   10:40
 • Anton Jurčev                  -    10:50
 • Ivan Majić                       -   11:00
 • Ana Begić                      -    11:10
 • Ivan Čović                     -    11:20
 • Melanija Vodanov           -    11:30

 

Napomena: prilikom razgovora kandidati su dužni predočiti na uvid izvornike dostavljenih isprava.

 

JU NP KORNATI