Poziv na prethodno savjetovanje - usluge upravljanja projektom Rediviva Kurnata