Na postavljeno pitanje ponuditelja da li posebne geodetske podloge (geodetski snimak), a koje se odnose na batimetriju i snimku kopnenog dijela obuhvata za sidrišta, trebaju biti izrađene i potpisane od ovlaštenog inženjera geodezije, odgovor je da trebaju biti biti izrađene i potpisane od ovlaštenog inženjera geodezije.

Nadalje, upozoreni pitanjima ponuditelja, te radi ispravka omaške u dijelu kojim se navodi visina jamstva objavljujemo ispravljeni obrazac Izjave o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Također, u skladu sa upitima kao i radi izbjegavanja svake dileme po prvi put objavljujemo Izjavu o podizvoditelju kao dio točke 16. Poziva na dostavu ponude.

U nastavku možete preuzeti navedene dokumente u PDF formatu:

1. Izjave o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora

2. Izjava o podizvoditelju