Naručitelj Javna ustanova Nacionalni park Kornati pokrenuo je nabavu bagatelne vrijednosti za uslugu redovnog godišnjeg remonta brodica.
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („NN", br.: 90/11, 83/13 i 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV- a, odnosno 500.000,00 bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

U nastavku možete preuzeti dokumentaciju u PDF formatu.:

Poziv na dostavu ponude