Izvoditelj: Sveučilište u Zadru
Voditelj istraživanja: Prof. dr. sc. Stewart Schultz, Pomorski odjel, Sveučilište u Zadru

Cilj ovog projekta je snimanje infralitoralnih zajednica u Nacionalnom parku Kornati s naglaskom na naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica (L.) Delile, prioritetnog NATURA 2000 staništa 1120 prema Direktivi o staništima Europske Unije, korištenjem georeferencirane videografije (Schultz, 2008), tako da snimljeni materijal može biti korišten u budućnosti kao referentni za praćenje stanja.

Kroz rad na ovom projektu pokušat ćemo odgovoriti na nekoliko ključnih pitanja:
1) gdje se nalaze naselja ugrožene morske cvjetnice Posidonia oceanica unutar Nacionalnog parka Kornati;
2) koji je dominantni tip staništa unutar zone „potencijalnog staništa posidonije" u Parku;
3) koji dio „potencijalnog staništa posidonije" stvarno i naseljava Posidonia oceanica;
4) koje ukupno područje morskog dna prekrivaju naselja posidonije unutar Nacionalnog parka Kornati;
5) koja je statistička pogreška procjene ukupnog područja morskog dna kojeg prekrivaju naselja posidonije u Parku uz korištenje ove metode. „Potencijalno stanište posidonije" smo definirali kao područje morskog dna između 5 i 30 metara dubine.

Dosadašnja istraživanja su pokazala da u Nacionalnom parku Kornati, unutar područja optimalnog za naselja ugrožene morske cvjetnice Posidonia oceanica, naselja posidonije i jesu najčešći stanišni tip, pojavljujući se na otprilike 77.8 % ovog staništa blizu 15 m dubine. Uz naselja posidonije na ovim dubinama najčešća staništa su još: infralitoralna detritusna dna s rijetkim algama (16.7 %), i sedimentna dna bez vegetacije (5.6%). Pod pretpostavkom da su naše istraživane postaje reprezentativne za Nacionalni park Kornati, možemo zaključiti da Posidonia oceanica zauzima od 66% do 86% njezinog optimalnog dubinskog područja unutar Parka. Ako je pak to optimalno područje reprezentativno za optimalno područje za naselja posidonije unutar Parka, tada područje na kojem živi posidonija možemo procijeniti na 1600 do 2100 hektara unutar granica Nacionalnog parka Kornati.

Potrebna su daljnja istraživanja da bi se povećala preciznost ovakve procjene za područja Parka koja nisu bila obuhvaćena dosadašnjim istraživanjem, da bi se našla povezanost okolišnih čimbenika s pokrovnošću posidonije te da bismo pratili stanje zdravlja naselja posidonije u Nacionalnom parku Kornati.