Kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja za popunjavanje radnog mjesta Voditelj Pododsjeka za promidžbene aktivnosti i ugostiteljsko-turističku djelatnost, a u svezi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (na vrijeme od 12 mjeseci), dana 17.04.2015. godine sa početkom u 9 sati na razgovor u sjedište JU „Nacionalni park Kornati" u Murteru, Butina 2, pozivaju se:

  • Ana Begić u 9:00 sati

Napomena: prilikom razgovora kandidati su dužni predočiti na uvid izvornike dostavljenih isprava.