Javna ustanova „Nacionalni park Kornati" u Narodnim novinama broj 32/15 od dana 20.03.2015. objavila je Natječaj u svezi popunjavanja slobodnog radnog mjesta na određeno vrijeme - Mornar - čistač javnih površina. Kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja pozivaju se dana 15. travnja (srijeda) 2015. godine na razgovor u sjedište JU „Nacionalni park Kornati" u Murteru, Butina 2, kako slijedi:

  • Božidar Ježina u 10:45 sati
  • Ante Ježina u 11:00 sati
  • Dino Lovreškov u 11:45 sati
  • Petar Ježina u 11:30 sati

Napomena: prilikom razgovora kandidati su dužni predočiti na uvid izvornike dostavljenih isprava.