Javna ustanova „Nacionalni park Kornati" u Narodnim novinama broj 32/15 od dana 20.03.2015. objavila je Natječaj u svezi popunjavanja slobodnog radnog mjesta na određeno vrijeme - Recepcionar – kopnena recepcija. Kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja pozivaju se dana 14.04. 2015. godine na razgovor u sjedište JU „Nacionalni park Kornati" u Murteru, Butina 2, kako slijedi:

  • Agata Kulušić u 9:00 sati
  • Ivana Skracic u 9:20 sati
  • Franka Rameša u 9:40 sati
  • Ivana Juraga u 10:00 sati
  • Magdalena Burtina u 10:20 sati
  • Ivana Mikin u 10:40 sati
  • Nikolina Stazić u 11:00 sati
  • Marija Pavičić u 11:20 sati

Napomena: prilikom razgovora kandidati su dužni predočiti na uvid izvornike dostavljenih isprava.