Kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja za popunjavanje radnog mjesta biolog-ekolog-stručni suradnik, a u svezi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (na vrijeme od 12 mjeseci), dana 17.12.2014. godine sa početkom u 9 sati na razgovor u sjedište JU „Nacionalni park Kornati" u Murteru, Butina 2, pozivaju se:

  • Dalka Zanki
  • Katarina Bilušić
  • Helena Dujmović
  • Vice Krnčević
  • Željko Alajbeg